שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

De leeuw heeft gebruld, - wie zou niet vrezen?
De Heer Jahweh heeft gesproken, - wie zou niet profeteren?
Amos 3:8


Over de auteur

Mr.ir. Jacobus Cornelis (Jaap) Plooy, DJC, werd in 1952 geboren als zoon van een gereformeerde predikant. Hij behaalde een academische graad in de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit van Delft en in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden, en was tot zijn pensionering in 2017 werkzaam als beleidsmedewerker van het Nederlandse Ministerie van FinanciŽn. Daarnaast studeerde hij filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Hoewel hij al lange tijd een volgeling van Jezus Christus is en deel uitmaakt van de evangelische beweging, is hij door grondige bestudering van de bijbelse bronnen tot de overtuiging gekomen, dat zelfs de evangelische beweging nog te veel vasthoudt aan theologische constructies zoals de leer van de ‘drieŽenheid’ van God en de ‘dubbele natuur’ van Jezus. Het inzicht dat Jezus niet de god in mensengedaante was die latere theologen van hem gemaakt hebben, maar een messiaanse profeet, die door God was aangewezen om de mensheid uit de macht van de zonde en het kwaad te bevrijden en de Geest van God over de aarde te verspreiden, heeft hem er uiteindelijk toe gebracht te breken met het traditioneel-kerkelijke christendom waarin hij was opgegroeid en zich te wijden aan de herontdekking van wat Jezus zelf had geleerd. GeÔnspireerd door bovenstaande tekst, beschouwt hij het sindsdien als zijn roeping aan de hand van de historische bronnen te onderzoeken, wat de leer van Jezus inhield en wat dit impliceert voor wat christenen zouden moeten geloven en hoe zij zouden moeten leven.