שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Volgende pagina >


Grondslagen voor een evangelische theologie


© J.C. Plooy 1999