שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד

Onderwerpen

Het leven van Jezus

door J.C. Plooy


Jezus van Nazareth leefde van 4 v.Chr. tot 33 n.Chr. in het toenmalige Palestina. Hij was geboren in Bethlehem en opgegroeid in Nazareth, een dorpje in Galilea. Op 32-jarige leeftijd voegde hij zich bij de beweging van de apocalyptische profeet Johannes de Doper, die de vestiging van het Koninkrijk van God aankondigde en het joodse volk ertoe opriep zich daarop voor te bereiden en zich te bekeren van het kwaad. Toen Johannes het zelfs gewaagd had zich openlijk te keren tegen de machtige joodse vorst Herodes Antipas en om die reden door Herodes gevangengezet was, keerde Jezus terug naar Galilea, waar hij een eigen kring van volgelingen om zich heen verzamelde en door zijn woorden en daden veel opzien baarde. Zijn optreden in Galilea duurde ruim anderhalf jaar. Daarna trok hij gedurende enkele maanden door het gebied ten oosten van de Jordaan, om zijn activiteiten ten slotte uit te breiden naar Judea. Daar wekte hij in korte tijd zo veel weerstand bij de joodse leiders, dat hij nauwelijks een maand na het begin van zijn optreden in Judea door hen beschuldigd werd van hoogverraad en op die aanklacht door de romeinse prefect Pontius Pilatus ter dood veroordeeld werd. Op 3 april 33 werd hij vlak buiten Jeruzalem aan een kruis geŽxecuteerd.

Daarmee was zijn leven echter niet ten einde. Twee dagen na zijn executie bleek Jezus uit de dood verrezen te zijn. Nadat hij gedurende enkele weken intensieve ontmoetingen met zijn volgelingen had gehad, werd hij op 14 mei 33 voor hun ogen in de hemel opgenomen. Zijn volgelingen, die oog- en oorgetuige van deze gebeurtenissen geweest waren, zagen daarin het bewijs dat Jezus inderdaad, zoals hij had gezegd, de door Johannes aangekondigde Messias was, de grote profeet die door God gezonden zou worden om het Koninkrijk van God te vestigen. Door dat geloof - en de overtuiging dat het evangelie van het Koninkrijk van God niet alleen bestemd was voor de joden, maar voor de hele wereld - ontstond de beweging die zich al spoedig breed zou verspreiden en zou uitgroeien tot wat nu bekend is als het ‘christendom’.

Het is mijn bedoeling deze pagina geleidelijk te vullen met links naar informatie over het leven van Jezus.

Chronologie van het leven van Jezus

Jezus als nazoreeŽr

Brondocumenten van het oorspronkelijke kerstverhaal


Deze site is in ontwikkeling en zal geleidelijk worden verbeterd en aangevuld.
Ik raad u daarom aan mij geregeld te bezoeken om kennis te nemen van eventuele updates.
© Jacobus C. Plooy, DJC
Datum laatste update van deze pagina: 28 juli 2022